กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๓/๒๕๖๑

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวแนวทางการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวแนวทางการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมและ สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share