กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมวัดเขาแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ 13 มกราคม 2561 ชุมชนคุณธรรมวัดเขาแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ วัดเขาแก้ว ต.รูปช้าง .เมือง จ.สงขลา มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ใหญ่ใจดีร่วมส่งเสริมและสนับนุนการจัดงานอย่างมากมาย เช่น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลเขารูปช้าง ชมรมผู้สูงอายุตำบลเขารูปช้าง รวมถึงบริษัทห้างร้าน ต่าง ๆ โดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share