กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดพะโคะ จัดประเพณีทอดผ้าป่าประจำปี ปิดทองหลวงปู่ทวด และห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ


วันที่ 3-4 มกราคม 2561 ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดพะโคะ อ.สทิงพระ จ.สงขลา จัดประเพณีทอดผ้าป่าประจำปี ปิดทองหลวงปู่ทวด และห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ โดยมีกิจกรรมดังนี้

- วันที่ 3 มกราคม 2561 พิธีปิดทองหลวงปู่ทวด /สมโภชผ้าป่าและผ้าห่มพระสุวรรณมาลิก เจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ/การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หนังตะลุง มโนราห์

-วันที่ 4 มกราคม 2561 พิํธีห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ และพิธีทอดผ้าป่าประจำปี โดยมี พระราชวรเมธี เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share