กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๓/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูลชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ


วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดตาก พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูลชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 3 ชุมชน ประกอบด้วย "ชุมชนบ้านเสรีราษฎร์" ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ "ชุมชนวัดเวฬุวัน" ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด "ชุมชนวัดไทยสามัคคี" ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share