กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๑/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรโครงการ"อู้ออภาษาถิ่น ของกิ๋นพื้นบ้าน"


วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมนึก  ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวรัตนา ตองใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวขวัญใจ ตันจันทร์ และนางสาวชาลิณี  เหี้ยมจะบก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรโครงการ"อู้ออภาษาถิ่น ของกิ๋นพื้นบ้าน" โดยมีนายอรรถวุฒิ  พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานพิธีเปิด ณ ลานกระทงสาย ชุมชนคุณธรรมบ้านท่านา  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- การเสวนาภาษาถิ่น

- การสาธิตการตีกลองตึงเย

- การสาธิตตัดตุง  ฟั่นฝ้ายตีนกา

- การทำขนมพื้นบ้าน ขนมตาล

ขนมหญ้าตดหมา และข้าวแคบ

- การทำอาหารพื้นบ้าน  ผัดเส้นร้อน(วุ้นเส้น) แกงบ่แฮ้  แกงหยวก

- การแสดงรำวงพื้นบ้านของศิลปินพื้นบ้านกับเยาวชน...
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share