กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๙/๒๕๖๔

อบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่


วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย จัดอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  ในการนี้ ดร.เผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคายได้เข้าร่วมเสวนาเป็นวิทยากรถวายแด่คณะพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในหัวข้อ "มาตรการควมคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ร่วมกับ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share