กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมทำแผนชุมชนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วม และประสานการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหาดส้มแป้น


วันที่ ๒๑  มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๓๐ น. นายเสรี คงรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุมจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางฉัตรปวีน์ถิรณิชารุจศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จ่าเอกพิรพร อุลิตผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share