กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมทำแผนชุมชนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมและประสานการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลฯในชุมชนคุณธรรมฯ วัดอรัญญาวาส


วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมทำแผนชุมชนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมและประสานการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอรัญญาวาส ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share