กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๔/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ เพื่อประสานงานในการดำเนินการประชุมจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดสกุณาราม


วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางณาตยา ประชุมวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) นายศิลป์ชัย มีฤทธิ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ) นางสาวอรสา พัชรประสิทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการผู้ประสานงานประจำอำเภอสรรคบุรี นายอำนาจ นิลโชติ เจ้าหน้าที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ เกตุฟัก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  และดำเนินโครงการ/กิจกรรม:การอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม(จิตอาสาผู้นำเที่ยวชุมชน) ณ ชุมชนคุณธรรม ฯ วัดสกุณาราม ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  รายละเอียดดังนี้

๑. ประชุมจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ ประกาศเจตนารมณ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนคุณธรรมฯ

 ๒. ดำเนินกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งเน้นในแผนชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนผู้นำชุมชน

 ๓.กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี(จิตอาสาผู้นำเที่ยวชุมชน) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๗๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share