กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ดำเนินกิจกรรมนำชุมชนคุณธรรมฯ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนฯ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอรุณศิริวัฒนาราม


วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางณาตยา ประชุมวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) นางนภาพร หงษา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวสุมาลี วิทโยภาส นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้ประสานงานประจำอำเภอเมืองชัยนาท นางสาวอรสา พัชรประสิทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายอำนาจ นิลโชติ เจ้าหน้าที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ เกตุฟัก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการชุมชนคุณธรรมฯ ดำเนินกิจกรรมนำชุมชนคุณธรรมฯ ภายใต้ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  กิจกรรม:การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนฯ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอรุณศิริวัฒนาราม (บ้านท่ากระยาง) ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดอรุณศิริวัฒนาราม ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  โดยมีกิจกรรม

๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนฯ ที่ร่วมศึกษาดูงาน

๒. การแสดงศิลปะรำกลองยาวของชมรมผู้สูงอายุ

๓. การสาธิตการแปรรูปอาหารขนุนอบกรอบ หมู่ที่ ๕ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๙๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share