กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดอบรมเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตามโครงการ “จิตอาสานำเที่ยวชุมชน” ณ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบวัดไทยสามัคคี


วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดอบรมเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ วัดอรัญญวาส อำเภอท่าสองยาง เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตามโครงการ "จิตอาสานำเที่ยวชุมชนณ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบวัดไทยสามัคคี ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share