กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๔/๒๕๖๑

วธ.จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่าง ๒๑ - ๒๕ เม.ย.นี้ โชว์ ๑๑ ริ้วขบวนแสดงการสถาปนากรุงเทพฯ - ประวัติศาสตร์สำคัญ ๑o รัชกาล


วันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   ให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี(ครม.) เยี่ยมชมกิจกรรมการรณรงค์งานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ "ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ผู้แทนหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า วธ.ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 25 เม.ย. 2561 รวม 5 วัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 236 ปี โดยงานครั้งนี้มีพิธีเปิดในวันที่ 21 เม.ย. เวลา 18.15 น. ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพฯ และมีริ้วขบวนที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์และเหตุการณ์สำคัญสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิด "รัตนโกสินทร์เรืองรองจำนวน 11 ริ้วขบวน ได้แก่ 1.เฉลิมฉลอง 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 2.รัชกาลที่ 1 สร้างบ้านแปงเมือง 3.รัชกาลที่ 2 ฟูเฟื่องวรรณกรรม 4.รัชกาลที่ 3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ  5.รัชกาลที่  4 แนวคิดอารยะ 6.รัชกาลที่ 5 วัฒนะสู่สากล 7.รัชกาลที่ 6 มากล้นการศึกษา 8.รัชกาลที่ 7 ประชาธิปไตย 9.รัชกาลที่ 8 นำไทยสามัคคี 10.รัชกาลที่ 9 พระบารมีเปี่ยมล้น และ11.รัชกาลที่ 10 ประชาชนเปี่ยมสุข โดยประชาชนสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยสมัยต่างๆ เข้าร่วมริ้วขบวนดังกล่าวได้

นายวีระ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ริ้วขบวนจะเริ่มเคลื่อนจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ผ่านถนนราชดำเนินกลาง สนามหลวงและถึงโรงละครวังหน้า ส่วนกิจกรรมด้านศาสนามีในวันที่ 21 เม.ย. เวลา 07.00 น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  237 รูป ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และเวลา 08.30 น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ณ ศาลหลักเมืองกรุงมหานคร หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. มีพิธี 5 ศาสนามหามงคล ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) นอกจากนี้ มีกิจกรรมในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่

          1.โรงละครแห่งชาติ(โรงใหญ่) วันที่ 21-25 เม.ย.เวลา 16.00-19.00 น.กิจกรรมสุดยอดการแสดงยุครัตนโกสินทร์และการแสดงจากมิตรประเทศ อาทิ การแสดงนาฏยหุ่นไทย(ชุมนุมหุ่นไทย)  โขนเรื่อง "รามเกียรติ์ ชุดรามราชจักรีอุปรากรจีน (งิ้ว) เรื่อง รามเกียรติ์ และกิจกรรมในโซน "เสน่ห์ไทยเมื่อวันวานมีการสาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายอาหารไทยโบราณ  บริการให้เช่าชุดไทยย้อนยุค แต่งกายย้อนยุค ถ่ายภาพย้อนวันวาน 2.โรงละครแห่งชาติ(โรงเล็ก) วันที่ 22 - 24 เม.ย. เวลา 13.00 – 15.00 น. เสวนาทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับกรุงรัตนโกสินทร์ 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 21 - 25 เม.ย.เวลา 14.00 – 21.00 น. จัดเป็นโซน "เสน่ห์ไทยเมื่อวันวานมีการสาธิตภูมิปัญญาและจำหน่ายอาหารไทยโบราณ  บริการให้เช่าชุดไทยย้อนยุค แต่งกายย้อนยุค ถ่ายภาพย้อนวันวาน  และการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ  หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง มหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ และกิจกรรมยลวังหน้ายามเย็น เยี่ยมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ 4.สวนสันติชัยปราการ (บางลำพู) วันที่ 21- 25 เม.ย. จัดเป็นโซน "เสน่ห์บางกอกสาธิตและจำหน่ายอาหารของดีวิถีชุมชนกรุงเทพมหานคร  ร้านค้าของที่ระลึกชุมชนในบางกอก จุดถ่ายภาพ วิถีวัฒนธรรมชุมชนบางลำพู การแสดงทางวัฒนธรรม เวลา 18.00 – 21.00 น. อาทิ การแสดงดนตรีไทยจากดุริยประณีตชุมชนบางลำพู ละครนอก โขนสด และมีมัคคุเทศก์น้อยนำชมงาน

5.ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 21- 25 เม.ย. จัดเป็นโซน "เสน่ห์วิถีถิ่น วิถีไทยตลาดประชารัฐร่วมใจ ของดีบ้านฉันจาก 4 ภาค สาธิตวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง และกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน เวลา 18.00 – 21.30 น.  อาทิ มหกรรมการแสดงพื้นบ้าน มหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ คอนเสิร์ตศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น 

6.รอบเกาะรัตนโกสินทร์ วันที่ 21-25 เม.ย. มีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการและการแสดงต่างคล้าย ใช่เลย นิทรรศการและมหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยล ชมวัง พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และศาสนสถาน อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วังบางขุนพรหม วังปารุสกวัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มิวเซียมสยาม พิพิธบางลำพู  เทวสถาน เป็นต้น เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีรถโดยสารให้บริการฟรี ทั้งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถในวันที่ 21 เม.ย. เวลา 09.30 น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผ่านสถานที่ต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และสิ้นสุดที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

7.โรงภาพยนตร์สกาล่า วันที่ 24 - 27 เม.ย. กิจกรรมชมสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 และนิทรรศการ จำนวน 10 เรื่อง นอกจากนี้ จัดประกวดภาพถ่ายวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 10 เม.ย.พ.ค.นี้ ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765  หรือ www.m-culture.go.th
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share