กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ ชุมชมคุณธรรมบ้านท่าควาย และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านปลักบอม


วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ "กิจกรรมการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ณ ชุมชมคุณธรรมต้นแบบบ้านท่าควาย อำเภอเขาชัยสน โดยมีชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมคือชุมชนคุณธรรมวัดหานโพธิ์และชุมชนคุณธรรมบ้านท่าควาย

กิจกรรม ประกอบด้วย

-การบรรยาย เรื่อง "แนวคิดในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน" โดย นางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

-การบรรยาย เรื่อง "การเป็นเจ้าบ้านที่ดี" โดย นายสมมาตร สุขดำ

- การบรรยาย เรื่อง "การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชุมชน" โดยนายบุญนอง ชายแก้ว ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ

-การศึกษาดูงาน "ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านปลักปอม" อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share