กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี"จิตอาสานำเที่ยวชุมชน" โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี"จิตอาสานำเที่ยวชุมชน" โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม  ให้กับชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน ณ วัดอัมพวันอำเภอเมืองจังหวัดตาก จำนวน ๕๐ คน ดังนี้                          

เวลา ๐๙.๐๐ .- ๑๒.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม โดยนายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดตาก และบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร ท้องถิ่น

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เยี่ยมชมโบราณสถาน วัดพระบรมธาตุ /ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากร้องห้วยจี้และ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบกาดต้าตง ชม ชิม ชอปผลิตภัณฑ์ชุมชนและรับชมการแสดงรำวงพื้นบ้านของศิลปินพื้นบ้าน อำเภอบ้านตาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share