กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๖/๒๕๖๑

ผู้นำชุมชนคุณธรรมในจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรม


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูรฯ โดยมีนางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และมีผู้นำชุมชนคุณธรรม ในพื้นที่เป้าหมายและนอกพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑๓ คน ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share