กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/๑๒/๒๕๖๑

พัทลุง จัดการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดพัทลุง จัดการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ ของชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ในการนี้นางศิริพร ทองทวี วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ได้มอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้นำชุมชน ทั้ง74 ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share