กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๑/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดหนองยาว โดยคณะสงฆ์จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้นกล้าคุณธรรม ให้กับนักเรียน โรงเรียนพนาสวรรค์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์


นครสวรรค์ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
            ชุมชนคุณธรรมวัดหนองยาว ตำบลหนองนมวัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะสงฆ์จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้นกล้าคุณธรรม ให้กับนักเรียน โรงเรียนพนาสวรรค์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์(stars)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share