กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๑/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ จัดงานประเพณีทอดผ้าป่าประจำปี ปิดทองหลวงปู่ทวด


จังหวัดสงขลาา  วันที่  ๒๓ - ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๒ 
           นางสมศรี  รักนุ้ย  วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางศศิประภา  จันทรโชตะ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผูู้รับผิดชอบงานชุมชนคุณธรรม พร้อมทีมงาน ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบวัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  จัดงานประเพณีทอดผ้าป่าประจำปี ปิดทองหลวงปู่ทวด และห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ มีกิจกรรมดังนี้   -  วันที่ ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒  พิธีสมโภชผ้าป่า และผ้าห่มพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ การแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  - วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๒ กิจกรรมห่่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ  พิธีทอดผ้าป่าประจำปี  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share