กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดเทพนิมิตโฆสิตาราม จัดกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม


นครสวรรค์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.
       ชุมชนคุณธรรมวัดเทพนิมิตโฆสิตาราม ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และจุดเทียนแห่งปัญญาบูชาประทีป และสาธยายธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งได้รณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์เย็น ณ พุทธคยาจำลอง ยอดเขาวัดเทพนิมิตโฆสิตาราม เป็นประจำทุก ๆ วันธรรมสวนะ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share