กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๒/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาโครงการชุมชนคุณธรรม เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒


จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
     นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวบังอร มงคล ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นายกิตติพัฒน์ อธิวัฒน์ธนาวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
     จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาโครงการชุมชนคุณธรรม เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐๓ ชุมชน
     โดยกำหนดเป้าหมายของการประชุมสัมมนา คือ
     - การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในแต่ละระดับ
     - การปรับระดับชุมชนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ร้อยละ ๒๐ ของแต่ละระดับ
     - การขยายผลชุมชนคุณธรรมให้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
     - การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนคุณธรรมฯ ในช่วงของการจัดงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
     - การนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนคุณธรรมระดับอื่น ๆ ในการปรับระดับชุมชน
     ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
     ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ วงษ์พานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้รับความเมตตาจาก พระราชรัตนเวที ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share