กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๓/๒๕๖๒

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ครั้งที่ ๒


              จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
นาย ถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุม มีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ 14 จังหวัด เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง
             โดยเบื้องต้นทางศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงละครและศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การจัดเวทีวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงผลงาน และข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมทั้งการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาคีผู้สนับสนุนการจัดสมัชชาภาคใต้ด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share