กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๔/๒๕๖๒

๖๒ พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่ เป็นประธาน


๑๐ เม.ย. ๖๒ พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์  โดยมีนายนพดล  กีรติกรพิสุทธิ์  นายอำเภอทุ่งใหญ่ เป็นประธาน   มีพระสงฆ์ ๕๖  รูป  ประชาชน เข้าร่วม ๓๐๐ คน ณ  ชุมชนคุณธรรมฯวัดประดิษฐาราม  ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share