กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๔/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดวังม้า ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเริ่มต้นในวันปีใหม่ไทยที่เป็นมงคล


เสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ตรงกับวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

 

ชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรวัดวังม้า ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเริ่มต้นในวันปีใหม่ไทยที่เป็นมงคล 

 

โดยมีพระครูนิรมิตกิจจาทร เจ้าคณะตำบลวังม้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕๐ รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share