กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๔/๒๕๖๒

นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางประทุมรัตน์ ใหม่คามิ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ประเพณีวัฒนธรรมท้อง ถิ่นที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด


              วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางจันทร์ฉาย  สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางประทุมรัตน์ ใหม่คามิ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ประเพณีวัฒนธรรมท้อง

ถิ่นที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดสนุก  กิจกรรมเต้นท์บาสโลบ ณ หาดมโนภิรมย์ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมการเสวนาฯ มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสกลนคร  สภาวัฒนธรรมอำเภอธาตุพนม และ สภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเสวนาโดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน

นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share