กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๔/๒๕๖๒

พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเย็น ในวันพระ วันธรรมสวนะ


วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเย็น ในวันพระ วันธรรมสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 ในการนี้ นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา  จำนวน   ,๕๐๐ รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share