กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๔/๒๕๖๒

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสกลนคร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. 
นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  จังหวัดสกลนคร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ในการนี้นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ชมรม สมาคม สโมสร สถานศึกษา และจิตอาสา ร่วมพิธี ฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share