กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๔/๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรทรเทพยวรางกูร ในหลวง ร.๑o พระราชทานน้ำสงกรานต์ สรงองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


25 เมษายน 2562   เวลา 13.30 น. 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรทรเทพยวรางกูร ในหลวง ร.10 พระราชทานน้ำสงกรานต์ สรงองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยนายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ณ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share