กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๔/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองพรมหน่อ


วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองพรมหน่อ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางชุลีภรณ์ สารากิจ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนักวิชาการวัฒนธรรม

ดำเนินการประชุมประชาคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองพรมหน่อ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน จำนวน ๔๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share