กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๔/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดไทรเหนือ ร่วมกับโรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา ดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อการศึกษา เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

ณ วัดไทรเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดไทรเหนือ ร่วมกับโรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา ดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อการศึกษา เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ -๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

 

ในการนี้ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีปลงผมสามเณร และข้าราชการสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share