กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๕/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดวิสุทธิมรรค บ้านโคกสามัคคี ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคนจัดกิจกรรมจิตอาสา


วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ชุมชนคุณธรรมวัดวิสุทธิมรรค บ้านโคกสามัคคี ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคนจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจร่วมกันปลูกต้นไม้ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการดูแลความสะอาด สิ่งแวดล้อม ของถนน ที่อยู่อาศัย และวัด  ให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย โดยการนำของนายอำเภอพังโคน มีผู้จ้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share