กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมถือบวชปฏิบัติธรรม ภายใต้โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับวัดใหญ่ชัยมงคล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม และภาคเอกชน จัดกิจกรรมถือบวชปฏิบัติธรรม ภายใต้โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 

โดยมี พระมหาบรรณ์ ปัญญาธโร ปธ.๙ รองเลขานุการเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นประธาน พระมหาสัตย์จา และคณะ เป็นพระธรรมวิทยากร มีผู้ร่วมกิจกรรมจากส่วนราชการและประชาชน จำนวน ๗๐ คน

 

ทั้งนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมนำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share