กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๕/๒๕๖๒

สภาวัฒนธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบางปะอิน และวัดสุทธิรุจิราราม จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ วัดสุทธิรุจิราราม

     สภาวัฒนธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบางปะอิน และวัดสุทธิรุจิราราม จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์  โดยมี ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และมีเครือข่ายสภาวัฒนธรรม ประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
      ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นำข้าราชการและบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : นางสาวปิยาภรณ์ รักดนตรี
รายงาน : นายธนวัฒน์ ศิริสังข์ไชย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share