กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๕/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดอินทรังสฤษฎิ์ บ้านหนองผือ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติสมาธิเจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (วันธรรมะสวนะ)


วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

      ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดอินทรังสฤษฎิ์ บ้านหนองผือ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  นำโดยเจ้าอาวาสวัด ร่วมกับผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติสมาธิเจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (วันธรรมะสวนะ) ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ วัดอินทรังสฤษฎิ์  อำเภอโพนนาแก้ว  เพื่อให้เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา รักษา สืบทอดประเพณีอันดีงามไว้ให้ลูกหลานต่อไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share