กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๕/๒๕๖๒

ขุมชนคุณธรรมวัดศรีลำดวน บ้านงิ้ว ตำบลอุ่มจาน อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒


       ขุมชนคุณธรรมวัดศรีลำดวน บ้านงิ้ว ตำบลอุ่มจาน อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนึ้

- วันที่ ๑๘ พ.ค ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น  เปิดกรวยสักการะ และทำบุญตักบาตร โดยนายแมน  ชัยมุงคุณ เป็นประธาน มีผู้ร่วมงาน ๑๐๐ คน         

-เวลา ๐๙.๐๐ น.ร่วมปลูกต้นไม้ ณโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎ์บำรุงโดยนางปิ่นเกศ  มนีเนตร เป็นประธาน

มีผู้เข้าร่วม ๖๐ คน            

-เวลา ๑๕.๐๐ น. นำมวลชนร่วมกับอำเภอกุสุมาลย์ ๒๕๐ คน ร่วมแห่โคมบัวบูชาเนื่องในงานวันวิสาขบูชาจังหวัดสกลนคร                

- วันที่ ๑๙ พ.ค  ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชาวบ้านงิ้ว จิตอาสาจำนวน ๑๕ คนซ่อมหลังโบสถ์วัดศรีลำดวน บ้านงิ้ว ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share