กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๕/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองกระดูกเนื้อ ดำเนินกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒


ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองกระดูกเนื้อ ดำเนินกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล จังหวัดนครสวรรค์

 ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระศรีสุทธิพงศ์ เจ้าคณะอำเภอลาดยาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อุบาสก อุบาสิกา เด็กและเาวชน จำนวน ๒๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share