กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๕/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัดเกาะแก้ว และโรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดเกาะแก้ว ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัดเกาะแก้ว และโรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว เป็นองค์ประธาน พระมหาจำรัส จนฺทธมฺโม และคณะ เป็นพระธรรมวิทยากร มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ คน

 

ทั้งนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมนำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

 

ลลิตา ผะลิคามิน/รายงาน  เบญจาริณี สายันต์/ภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share