กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดกุดแฮด ต.กุดบาก จ.สกลนคร ประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชินี


  ชุมชนคุณธรรมวัดกุดแฮด  ต.กุดบาก จ.สกลนคร ประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชินี  3  มิ.ย.  โดยมีนายอำเภอกุดบากเป็นประธาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share