กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดภัทรสิทธาราม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับผู้นำชุมชน โครงการจิตอาสาอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒


วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 วัดภัทรสิทธาราม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดภัทรสิทธาราม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับผู้นำชุมชน โครงการจิตอาสาอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

 -พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

-ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share