กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านดงบาก หมู่ ๗ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซม ฝายมีชีวิต


วันที่  ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านดงบาก หมู่ ๗ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซม ฝายมีชีวิต  โดยมีจิตอาสาและชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share