กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมพื้นที่อำเภอปากพะยูน ร่วมกับที่ว่าการอำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา


วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 ชุมชนคุณธรรมพื้นที่อำเภอปากพะยูน ร่วมกับที่ว่าการอำเภอปากพะยูน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย

๑.พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดหัวเตย หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

๒.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

๓.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

๔.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ณ หอประชุม ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share