กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบวัดมะนาวหวาน จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒


วันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.

 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบวัดมะนาวหวาน จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ อ.ช้างกลางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share