กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๖/๒๕๖๒

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกันตัดหญ้าทำความสะอาดริมถนน และและที่สาธารณะถนนสายบ้านนาถ่อน


   วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๒๐ น.ชุมชนคุณธรรมบ้านนาถ่อน

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร  จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกันตัดหญ้าทำความสะอาดริมถนน และและที่สาธารณะถนนสายบ้านนาถ่อน หมู่ที่๓ - บ้านท่าสาวเอ้ หมู่ที่๑๕ ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ทำให้ภูมิทัศน์ข้างถนนสะอาด และสวยงาม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share