กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๖/๒๕๖๒

ขุมขนคุณธรรมบ้านแพด ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ขุมขนคุณธรรมบ้านแพด ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกัน ตัดหญ้าถนนสายบ้านแพดหมู่ที่๑- บ้านสามแยกหมู่ที่๕ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ทำให้ภูมิทัศน์ข้างถนนสะอาด และสวยงาม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share