กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  นำคุณครูและนักเรียน จำนวน ๑๑๐ คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงษ์, สมาคมศรีคุรุสิงห์สภาโคราช วัดซิกข์, วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร, เทวสถานศาลพระนารายณ์, อัสยิดอัร-ริฎวาน (นานา)  และ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ ที่เมืองลูดร์ด โรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share