กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งแก ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยการขุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ป่าชุมชน ของตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ รวม ๑๒๐ คน


   ชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งแก ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยการขุดหลุมเตรียมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ป่าชุมชน ของตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ รวม ๑๒๐ คน

     ผลการการดำเนินก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ของคนในขุมขน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share