กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๖/๒๕๖๒

นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๒

นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

 ณ กลุ่มทอเสื่อบ้านสมสนุก ชุมชนคุณธรรมวัดสว่างอารมณ์ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share