กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๖/๒๕๖๒

นายชูชาติ ราชจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปิดโครงการอบรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษา


วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.

 นายชูชาติ ราชจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีปิดโครงการอบรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาพุทธานุสรณ์ วัดบูรพาภิราม โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธี มีผู้เข้าร่วม 500 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share