กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๖/๒๕๖๒

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร (๒) ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองขององค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๔) โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 

พรรณสุภา โพธิ์ย้อย/ รายงาน

ธนวัฒน์ ศิริสังขไชย/ภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share