กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ การ ร่วมกิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วัดอุดรมงคล ตำบลนาป่าแซง และวัดศรีปุญญนิมิตร ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา


วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

    นางสาววาสนา  ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางกาญจนกานต์  ลุสมบัติ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วัดอุดรมงคล ตำบลนาป่าแซง และวัดศรีปุญญนิมิตร ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา โดย มีพระราชปรีชาญาญมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมคณะสงฆ์ โดยการนำของนายธนูสินธิ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับ นายอำเภอปทุมราชวงศา นายกเทศมนตรีตำบล กำนัน ส่วนราชการ ชุมชน กิจกรรมที่ชุมชนจัด เน้นวัฒนธรรมการแต่งกาย การแสดงสินค้าชุมชน การแสดง การจัดถนนสายวัฒนธรรม ได้รับความชื่นชมจากคณะกรรมการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินงานของวัฒนธรรมจังหวัด ที่มีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share