กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๗/๒๕๖๒

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน ในพระราชินูปถัมภ์ ในการเตรียมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑


นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน ในพระราชินูปถัมภ์ ในการเตรียมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share